My Account

ตรวจสอบ Booking คู่มือ

Toyota Vios - 2018


รับรถ 31/8/2021 11.00 - คืนรถ 30/9/2021 11.00

รวม ฿26970

Mitsubishi Pajero Sport - 2020


รับรถ 9/7/2564 11.00 - คืนรถ 11/7/2564 11.00

รวม ฿6000

Toyota Fortuner - 2020


รับรถ 17/8/2564 11.00 - คืนรถ 19/10/2564 11.00

รวม ฿100170

Toyota Yaris - 2018


รับรถ 8/7/2564 11.00 - คืนรถ 10/7/2564 11.00

รวม ฿3000

ตารางรถเช่า คู่มือ

Toyota Vios ปี 2018


ราคา1วัน 2วัน 7วัน
1,000 1,000 800
เทศกาล รายเดือน พร้อมคนขับ
1,200 20,000 ไม่ระบุ

Toyota Yaris ปี 2018


ราคา1วัน 2วัน 7วัน
900 900 800
เทศกาล รายเดือน พร้อมคนขับ
1,200 18,000 ไม่ระบุ

Toyota Yaris ปี 2018


ราคา1วัน 2วัน 7วัน
900 900 800
เทศกาล รายเดือน พร้อมคนขับ
1,200 18,000 ไม่ระบุ

Mitsubishi Pajero Sport ปี 2020


ราคา1วัน 2วัน 7วัน
2,500 2,500 2,200
เทศกาล รายเดือน พร้อมคนขับ
2,700 40,000 ไม่ระบุ


Southern Car Rent
แก้ไข
หาดใหญ่ , สงขลา
แก้ไข

LINE Notify (แจ้งเตือนทางไลน์)
เบอร์โทรรับ SMS (เบอร์หลัก)
เบอร์โทรรับ SMS (เบอร์รอง)
อีเมล์แจ้งเตือน
เวลาทำการ
ขายประกันเพิ่ม
บริการ Car seat สำหรับเด็ก
มีบริการ ฟรี
แก้ไข
บริการยกเลิกการจอง
ไม่มี
แก้ไข
บริการ GPS นำทาง
ไม่มี
แก้ไข
บริการรับ-ส่งรถ / อื่นๆ

ตั้งค่าราคาส่งรถล่วงเวลา

ส่งรถไม่เกิน (ชม.) ค่าบริการส่งรถล่วงเวลา
4 ชม.
ชั่วโมงละ ฿100

เช่ารถขั้นต่ำ (จำนวนวัน)
ไม่มี
แก้ไข

ค่าบริการรับ-ส่งรถ

พื้นที่ แสดงราคารับ-ส่งรถ
เมืองสงขลา
ให้ลูกค้าสอบถาม
หาดใหญ่
ให้ลูกค้าสอบถาม
© 2020 by Car4.in