Booking ID : TH274

วันที่ทำรายการ : 22/6/2563 22:18:40


ข้อมูลเกี่ยวกับรถรุ่น - ปี :
Toyota Avanza - 2019
ที่นั่ง :
7
ขนาด :
Wagon / MPV
น้ำมัน :
เบนซิน
ประตู :
5
เครื่องยนต์ :
1.5 ลิตร
กระเป๋าสัมภาระ :
4
ประกันภัย :
ชั้น 1
สิ่งอำนวยความสะดวก :
วิทยุ AM-FM / ช่องเสียบ AUX / แอร์ / Bluetooth
ความปลอดภัย :
ถุงลมนิรภัยฝั่งคนขับ / ถุงลมนิรภัยฝั่งคนนั่ง

ข้อมูลผู้เช่ารถ

ชื่อผู้ติดต่อ:
นายสราวุธ พรมดี
เบอร์โทร:
0889484710
อีเมล์:
Sarawutpromdee@gmail.com

รายละเอียดการจอง

สถานที่รับ-คืนรถ:
สนามบินดอนเมือง
วัน-เวลา รับรถ:
25 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00
วัน-เวลา คืนรถ:
28 มิถุนายน 2563 เวลา 23.30
ค่าบริการส่งรถล่วงเวลา 14ชม. :

฿720

ค่าบริการรับ-ส่งรถ :

รอยืนยันจากทีมงาน

ราคาเช่ารถ :

฿2,160

รวม :

฿2,880

มัดจำประกันความเสียหาย ฿3,000
ชำระ ณ วันที่รับรถ -ได้รับคืนเมื่อสิ้นสุดการเช่า

สถานะ : ยกเลิก