Booking ID : TH66

วันที่ทำรายการ : 25/2/2563 22:31:00


ข้อมูลเกี่ยวกับรถรุ่น - ปี :
Toyota Fortuner - 2018
ที่นั่ง :
7
ขนาด :
รถ SUV
น้ำมัน :
ดีเซล
ประตู :
5
เครื่องยนต์ :
2.8 ลิตร
กระเป๋าสัมภาระ :
5
ประกันภัย :
ชั้น 1
สิ่งอำนวยความสะดวก :
วิทยุ AM-FM / ช่องเสียบ AUX / แอร์ / Bluetooth
ความปลอดภัย :
ถุงลมนิรภัยฝั่งคนขับ / ถุงลมนิรภัยฝั่งคนนั่ง

ข้อมูลผู้เช่ารถ

ชื่อผู้ติดต่อ:
กิตติพงศ์ พูลเขตกิจ
เบอร์โทร:
0881659052
อีเมล์:
phetkid@gmail.com

รายละเอียดการจอง

สถานที่รับ-คืนรถ:
สนามบินภูเก็ต
วัน-เวลา รับรถ:
28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.00
วัน-เวลา คืนรถ:
1 มีนาคม 2563 เวลา 12.00
ค่าบริการส่งรถล่วงเวลา 4ชม. :

฿400

ค่าบริการรับ-ส่งรถ :

บริการรับ-ส่งรถฟรี

ราคาเช่ารถ :

฿3,600

รวม :

฿4,000

มัดจำประกันความเสียหาย ฿10,000
ชำระ ณ วันที่รับรถ -ได้รับคืนเมื่อสิ้นสุดการเช่า

Confirm การจองแล้ว